Multisjuk 1177

Mottagning för multisjuka, Södertälje Sjukhus AB – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Vårdavdelning Multisjuk äldre 1 Huddinge, Karolinska … – 1177

Vårdavdelning Multisjuk äldre 1 Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Multisjuklighet hos äldre personer – Kunskapsguiden

Multisjuklighet innebär att en person har två eller fler sjukdomar samtidigt. Multisjuklighet kan för den enskilde innebära sårbarhet och beroende av andra.

Multisjuka patienter

9 nov. 2021 — De multisjuka är grupp patienter av olika slag, och deras förmåga att fungera, klara av vardagen och sköta sig själva varierar stort.

De multisjuka är grupp patienter av olika slag, och deras förmåga att fungera, klara av vardagen och sköta sig själva varierar stort. Det är särskilt viktigt att identifiera multisjuka patienter i riskzonen och att tillsammans med patienten planera en individuell behandling.

Multisjuka äldre har större risk för depression

Multisjuka äldre har större risk för depression – Vetenskap och Hälsa

21 nov. 2014 — Forskare i Lund har undersökt risken för depression hos en grupp äldre med stort hjälpbehov, men som fortfarande bor hemma.

Återinskrivningar av multisjuka och sköra äldre – Socialstyrelsen

Återinskrivningar av multisjuka och sköra äldre

Att 1177 Vårdguiden inte har tillgång till regionens journalsystem beskrevs också som ett problem. En regional samordnare menade detta påverkar vård- guidens …

Mottagning för multisjuka – Södertälje sjukhus

Mottagning för multisjuka

Mottagningen för multisjuka vänder sig till patienter över 65 år som har flera svåra sjukdomar och ett stort behov av akutsjukvård.

Sjuksköterska gav fel råd via telefon – Vårdfokus

Sjuksköterska gav fel råd via telefon | Vårdfokus

23 okt. 2017 — Kvinnan, som är multisjuk med bland annat astma och reumatism, hade inte kunnat ta sin medicin och ringde 1177 eftersom hon kände att hon …

Under flera nätter hade den astmasjuka kvinnan hostat och haft svårt att andas. Via telefonrådgivningen fick hon rådet att avvakta – eftersom det var långa köer på akuten.

Keywords: multisjuk 1177